top of page
Judges gavel in courtroom

Văn Phòng Luật Sư Albert Lê

Tận Tâm – Uy Tín – Chuyên Nghiệp

(619) - 821 - 1130

Albert Le Photo Vietnamese Page

Với chủ trương Tận Tâm, Uy Tín và Chuyên Nghiệp, chúng tôi sẽ đại diện tranh đấu cho quyền lợi thân chủ đạt được kết quả mỷ mản trong thời gian nhanh nhất. Văn phòng  chúng tôi đã thắng được rất nhiều vụ tố tụng và đem lại hiệu quả lợi nhuận lên đến hàng triệu cho thân chủ trong thời gian qua.

Văn phòng chúng tôi phục vụ cho toàn lãnh thổ California và bao gồm San Diego, Orange County, Los Angeles, với các văn phòng chi nhánh tiện lợi và gần nơi cư ngụ của quý vị như San Diego, Garden Grove và Riverside.

Xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi để được trực tiếp tham khảo miễn phí với Luật Sư Albert Lê,  với phương châm nhiệt thành, chuyên nghiệp và kinh nghiệm, Luật Sư sẽ cố vấn và giúp đỡ quý vị tận tình.

Văn phòng chuyên đãm trách và phục vụ quý vị trong các lãnh vực sau:

 

  • Luật Tố Tụng Dân Sự - Bao gồm tất cả các tố tụng cá nhân và thương mại.

  • Thâu Hồi Tài Sản - Cá nhân hoặc thương mại từ dân sự hoặc chánh phủ.

  • Thương Tích Cá Nhân - Do tai nạn xe cộ, hoặc nơi công cộng, thương mại. Bất cẩn y tế hoặc an toàn nơi sở làm.

  • Luật Gia Đình - Ly dị, Ly thân, Phân chia tài sản, Nuôi con, Cấp dưỡng,  Xin án lệnh cách ly.

  • Lập Di Chúc và Chúc Thư thừa kế - Thành lập đầy đủ toàn bộ bản Di Chúc và Chúc Thư thừa kế bao gồm tất cả: 

  • Living Trust, Pour-Over Will, Durable power of attorney , Advanced Medical Directive, Assignment of household goods and personal effects, Instructions for transferring assets to thế trust, Nomination of Guardian for minor children, Form for giving personal items to specific people, Form for burial instructions.

  • Luật Thương Mại - Cố vấn và tiến hành các thủ tục thành lập công ty, mua bán các cơ sở thương mại.  Soạn thảo các hợp đồng thương mại và cá nhân.

  • Chiếm Hữu Trái Phép - Vi phạm hợp đồng thuê nhà và cơ sở thương mại.

  • Luật Di Trú – Bảo lảnh gia đình, Thường trú nhân (Green card), Quốc tịch Mỹ (US citizen),  Tạm thường trú (Temporary VISA), v.v…

bottom of page